2475 โภชนาปฏิวัติ: ส่องอาหารยุคคณะราษฎร

อาหาร

เมื่อคณะราษฎรเข้ามาเป็นรัฐบาลชุดแรกของประเทศไทย หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้ว ก็ได้รณรงค์ให้ประชาชนกินอาหารที่มีประโยชน์ เพราะเมื่อประชาชนแข็งแรง ประเทศชาติก็จะแข็งแรง

 

อาหาร

แผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลคณะราษฎร ส่งเสริมด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการสร้างอาชีพให้คนไทย ซึ่งทำให้เกิดอาชีพ “ขายก๋วยเตี๋ยว”
รัฐบาลคณะราษฎรยังได้ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงไก่เพื่อกินไข่ เพราะไข่เป็นยอดอาหาร และเมื่อไข่กลายเป็นอาหารยอดนิยม ก็ได้กลายเป็นอาหารวัดเศรษฐกิจของครัวเรือนไทยอีกด้วย
ประชาชนถือเป็นความมั่งคั่งของรัฐ เพราะเมื่อประชาชนคือคนเสียภาษี รัฐจะสามารถดำรงอยู่ได้ก็จากภาษีที่ประชาชนจ่าย ดังนั้น รัฐต้องดูแลประชาชนและทำให้พลเมืองมีสุขภาพแข็งแรง
“ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า ประเทศนี้เป็นของราษฎร…”

นี่คือบางส่วนของประกาศ “คณะราษฎร” ที่นำออกแจกจ่ายให้ประชาชนในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 หลังก่อการยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์” มาสู่ “ระบอบประชาธิปไตย” ภายใต้รัฐธรรมนูญและปกครองโดยรัฐสภา ทว่า การเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยครั้งนี้ กลับไม่ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพียงอย่างเดียว แต่ยังนำมาสู่การเปลี่ยนแปลง “ด้านอาหาร” ที่ยังหลงเหลือไว้จนถึงยุคปัจจุบัน